Körkort - Förlustanmälan

Steg 1 av 3
Här förlustanmäler du ditt körkort och beställer samtidigt en blankett (grundhandling) för förnyelse av körkortet.
Personnummer (Obligatoriskt)
Ange personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX.